Bellussera systém, pestovanie viniča, Prosecco, Lemoss

V roku 2005 sa do sveta talianskych vinárstiev zapísalo Ca 'di Rajo, ktoré vyrába víno už od roku 1931. Jeho základy položila rodina Cecchetto. Najväčšia zásluha na úspechu vinárstva Ca di Rajo patrí najmä starému otcovi Marino a neskôr jeho synovi Bortolo. V súčasnoti vedie spoločnosť tretia generácia rodiny Cecchetto - bratia Simone, Alessio a Fabio.

Bellussera je systém pestovania vinnej révy, tiež známy ako rentgenový systém (lúčový). Tento staroveký spôsob je rozšírený hlavne v Benátsku a bol vyvinutý bratmi Bellussi z Tezze di Piave (Treviso) na konci 19. storočia za účelom boja proti plesni múčnatky.

Bellussera má širokú štruktúru, kde sú drevené stožiare vysoké asi 4 metre navzájom spojené železnými drôtmi usporiadanými do zväzku lúčov. Každý stĺp podopierajú 4 kry vinnej révy, zdvihnuté do výšky približne 2,5 m nad zemou. Z každého z nich sú vytvorené trvalé šnúry, ktoré rastú smerom nahor a diagonálne k medziradu a tak vytvárajú systém lúčov. Vďaka geometrickému usporiadaniu, ktoré umožňuje vysokú expozíciu viniča, sa Bellussera ukazuje ako vysoko ekologicky udržateľný pestovateľský systém.  

Hoci sa tento spôsob pestovania v súčasnosti prestava používať a bol nahradený mechanizovanými poľnohospodárskymi systémami, vinárstvo Ca di Rajo zostalo verné tradíciam a stále získava veľkú časť svojej produkcie z viníc pestovaných v systémom Bellussera.   

Mnohí nazývajú systém Bellussera aj ako „výšivkou vo vzduchu“.

Týmto spôsobom vyrábané talianske vína nájdete aj u nás, označené logom Bellussera ako napr. Lemoss, Prosecco Extra Dry DOC Treviso, Manzoni Rosa a Epsilon Prosecco.

Späť do obchodu