Bellussera systém

V roku 2005 sa do sveta talianskych vinárstviev zapísalo Ca 'di Rajo, ktoré vyrábalo víno už od roku 1931. A to vďaka základom položených rodinou Cecchetto, predovšetkým však starého otca Marina a neskôr otcom Bortolom.  V súčasnosti, na čele spoločnosti nachádzame tretiu generáciu rodiny Cecchetto - bratov Simone, Alessio a Fabio.

Bellussera je systém pestovania vinnej révy, tiež známy ako rentgenový systém (lúčový). Tento staroveký spôsob je rozšírený hlavne v Benátsku a bol vyvinutý bratmi Bellussi z Tezze di Piave (Treviso) na konci 19. storočia na boj proti plesni múčnatky.

Bellussera má širokú štruktúru, kde sú drevené stožiare vysoké asi 4 metre navzájom spojené železnými drôtmi usporiadanými do zväzku lúčov. Každý stĺp podopierajú 4 kry vinnej révy, zdvihnuté do výšky približne 2,5 m nad zemou. Z každého z nich sú vytvorené trvalé šnúry, ktoré rastú smerom nahor a diagonálne k medziradu a tak vytvárajú systém lúčov. Vďaka geometrickému usporiadaniu, ktoré umožňuje vysokú expozíciu viniča, sa Bellussera ukazuje ako vysoko ekologicky udržateľný pestovateľský systém.  

Hoci sa tento spôsob pestovania v súčasnosti prestava používať a bol nahradený mechanizovanými poľnohospodárskymi systémami. Vinárstvo Ca di Rajo zostalo verné tradíciam a stále získava veľkú časť svojej produkcie z viníc pestovaných v systémom Bellussera.   

Mnohí nazývajú systém Bellussera aj ako „výšivkou vo vzduchu“.

Týmto spôsobom vyrábané talianské vína nájdete aj u nás, označené logom Bellussera ako napr. Lemoss, Prosecco Extra Dry DOC Treviso, Manzoni Rosa a Epsilon Prosecco.